úterý 23. ledna 2018

Prostředí textového editoru
 Panel rychlý přístup, Nabídka Soubor (Možnosti > Obecné > Motiv Office), Pás karet (dvojklik), Skupiny tlačítek (otevření dialogu s rozšiř. možnostmi), Pravítka (karta Zobrazení), Lupa a její ovládání, Režimy zobrazení
víceúrovňový seznam a Obsah – karta Reference
Záhlaví a zápatí, objekty, pole
objekt = kus Excelovské tabulky, rovnice, obrázek – při poklepání se otevřou v příslušných aplikacích, pokud jsou nainstalovány! Objekty Vložení > Objekt (např. Binární list aplikace Excel, Editor rovnic…)
 Pole – Vložení > Prozkoumat rychlé části > Pole… (číslo stránky, autor, datum a čas…)
§ Číslování stránek – Vložení > Číslo stránky > Dolní okraj stránky > Č. ve formátu prostého textu 2 o různé na liché a sudé stránce, jiné na první stránce, formát číslování stránek > Začít od… o číslování až od určité strany dokumentu – postup např. tento pěkný návod

1-Tisk, export do PDF § Ctrl+P > možnosti tisku, Uložit jako (F12) > typ dokumentu: Formát PDF nebo Soubor > Exportovat > Vytvořit soubor PDF/XPS

2-Vytvoření vlastní šablony:
1. Vytvořte nový dokument, bezvadně upravený, obsahující předdefinované styly příp. grafické prvky (např. v záhlaví nebo zápatí). 2. Dokumenty uložte jako šablonu: Uložit jako (F12) > vybrat umístění, zadat název > uložit jako typ: Šablona Word (*.dotx). 3. Pro kontrolu šablonu otevřeme – dokument obsahuje obsah šablony, ale nemá jméno (čeká na uložení). Šablona se při změně dokumentu nijak nemodifikuje, zůstává beze změny pro další vytvářený dokument.

Hromadná korespondence § Umožňuje tzv. personalizaci dokumentu (dopisů, obálek…). Funguje tak, že sloučí textový dokument s předem připravenou tabulkou údajů. Při tisku postupně bere dokument údaje z tabulky do připravených polí v dokumentu. § Nejprve musí být vytvořená tabulka s daty (první řádek obsahuje názvy sloupců, pod nimi jednotlivé záznamy) § V novém dokumentu vytvořit textové pole jako rámeček na adresu > karta Korespondence > Vybrat příjemce > Použít existující seznam > vybrat zdrojový soubor > potvrdit > pro kontrolu Upravit seznam příjemců § Do textového pole postupně Vložit slučovací pole – pole lze označit a formátovat jako text > pro kontrolu Náhled výsledků > Dokončit a sloučit
Revize § umožňuje týmovou spolupráci na jednom dokumentu s vyznačenými změnami a komentáři od jednotlivých autorů § karta Revize > Sledovat změny – editor eviduje a ukazuje všechny změny § Nový komentář

Šablony § Šablona je předloha pro nové dokumenty, která obsahuje předdefinované styly odstavců, připravené texty a grafické prvky. § jedná se o soubor jiného formátu (.dot / .dotx) § při vytváření dokumentu (Soubor > Nový…) editor nabízí připravené šablony, lze stáhnout z internetu 4 
vyznačování textu
pojmy – kurzívou
tučně – příliš výrazné (do knih dobré)

Kombinování písmen
nekombinovat mnoho písmen – nejlépe jen 2 (musí se od sebe výrazně lišit)
Používání písmen
pro zákl.text – písmo patkové ( Times new r, Cambria) – je čitelnější než Arial a Calibri
u malých písmen (<9 bezpatkov="" o:p="">

nedělitelná tvrdá mezera
 na konci řádku žádná předložka, ani a,i
pokud editor nevhodně ukončí řádek, smažem mezeru a dám CTR+SHIFT+MEZERNÍK (mezi V koši) nebo levý alt + 0160

závorky
uvnitř se neoddělují mezerou ( o )
uvnitř kulatých závorek jsou hranaté závorky
pravý alt+F/G []

procenta
% se oddělují nedělitelnou mezerou 10% - deset procent ale ve významu deseti procentní je mezera 10 %

jednotky a měny
od čísla se oddělují nedělitelnou mezerou
značka peněžní měny je bez tečky
je-li č. desetinné
je-li číslo desetinné, píše se značka před číslo (Kč 6,50), je-li číslo celé, píše se měna za číslo (13 Kč)
pokud zapisujeme celou částku desetinně, zapíše se s čárkou a pomlčkou (Kč 13,–)

Číslice, datum, čas a tel. čísla
číslice se zapisují s desetinnou čárkou (v angličtině .), např. 3,14
tisíce a miliony se oddělují nedělitelnou mezerou (např. 10 650 834 lidí)
datum se píše s mezerami (10. 10. 2004), měsíc se často píše slovně (10. března)
čas se zapisuje ve tvaru HH.MM:SS (např. 18.03; 11.12:08), nebo (18:30)
české zkratky h., hod., min.
telefonní čísla předvolba se odděluje závorkami, např. (+420 ) 687 796 444

Pomlčka vs. spojovník
pomlčka (–) je dlouhá vodorovná čárka (Alt+0150), na klávesnici je pouze kratší spojovník (-)
pomlčka se píše: při vyjádření rozsahu (7–14 h, 150–256 W)

 Řízení toku textu – najdu v odstavci
 osamocený řádek na konci/začátku stránky NE – v odstavci nastavit „Kontrolovat osamocené řádky“
 odstavec na jedné stránce – v odstavci je třeba nastavit „Svázat řádky“
 Nadpisy musí být „svázané s následujícím“, aby nezůstaly na předchozí stránce dole

úterý 13. ledna 2015

Rozhodly jsme se nakonec zapojit do knižní výzvy, kterou pořádá Ells a splnit alespoň letošní výzvu, když jsme tu minulou nezvládly. Letos už si dáme jen 50 knih a doufáme, že to stihneme!
1) Dublin street
2) Padesát odstínů šedi
3) Poslední z bohů - Percy Jackson
4) Padesát odstínů temnoty
5) Proroctví - Bohové Olympu
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Pořádá Nikki Finn

Přečíst 10 různých knih z různých sérií:
1. Dublin Street
2. Padesát odstínů šedi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přečíst 10 knih z mé knihovničky, koupených před rokem 2015:
1. Dublin  street
2. Padesát odstínů šedi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přečíst 3 knihy v angličtině či jiném cizím jazyce:
1.
2.
3.
Přečíst 5 e-knih:
1.
2.
3.
4.
5.
Přečíst knihy, na jejichž obale převládají tyto barvy:
1. bílá –
2. žlutá/oranžová –
3. červená –
4. růžová –
5. modrá –
6. zelená –
7. šedá –
8. hnědá/zlatá –
9. černá – 50 odstínů šedi
10. fialová – 
Přečíst knihy 5 nových autorů, které jsem doposud nečetl/a:
1. E L James
2. Samantha Young
3.
4.
5.
Přečíst knihy, jejichž název obsahuje:
1. jedno slovo –
2. dvě slova – Dublin street
3. tři slova – Padesát odstínů šedi
4. čtyři slova –
5. pět slov –
6. pět a více slov -
Přečíst knihu o stránkovém obsahu:
1. do 200 stran –
2. do 300 stran –
3. do 400 stran – Dublin street
4. do 500 stran –
5. nad 500 stran - Padesát odstínů šedi
Přečíst knihy začínající na jednotlivá písmena v abecedě:
A –
B –
C –
D – Dublin street
E, F –
G, H –
CH –
I, J –
K –
L –
M –
N –
O –
P – Padesát odstínů šedi
R –
S –
T –
U –
V –
Y, Z -
Přečíst knihy z 10 různých nakladatelství:
1. Ikar - Dublin street
2. x.y.z - Padesát odstínů šedi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Věnovat 3 přečtené knihy do soutěže nebo komukoli jinému:
1.
2.
3.
Kniha, která mi zlomila srdce (pojetí je na vás):
Kniha, která byla „za babku“:
Kniha, která se nedala číst bez kapesníku:
Kniha, která trvala přečíst věčnost:
Kniha na jeden zátah: Dublin street
Kniha sprostých slov:
Kniha, která vás něčemu naučila nebo vás poučila:
Kniha, jejíž slávu po přečtení nechápete:
Napiš počet přečtených stran prvních deseti knih v tomto roce: 607, 336
Podívat se na 6 zfilmovaných knih (poprvé či znovu):
1. Hunger Games - Síla vzdoru 1. část
2.
3.
4.
5.
6.
Napiš jména 10 překladatelů knih, které přečteš a uveď jazyk, ze kterého bylo překládáno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Definuj jedním slovem každou z deseti libovolných knih, kterou přečteš a uveď název:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

úterý 12. srpna 2014

První stříbrná kniha snů

Autor: Kerstin Gier
Nakladatelství: CooBoo
Rok vydání: 2014
Počet stran: 352

Anotace:
Tajuplné dveře s klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy a zdivočelá chůva se sekerou… sny Liv Silberové jsou poslední dobou docela strašidelné. Obzvlášť jeden ji neustále pronásleduje. V tomhle snu je v noci na hřbitově a pozoruje čtyři kluky během jakéhosi podivného magického rituálu. 
Ti kluci jsou jí ale povědomí a není to náhoda, skutečně existují, chodí totiž s Liv do školy a vlastně jsou docela fajn. A někteří teda obzvlášť ;)

Opravdu strašidelné – ještě strašidelnější než jakýkoli hřbitov v noci – je to, že tihle kluci o ní vědí věci, které by ve dne nikdy nahlas neřekla, leda ve snu. Jak je tohle možné? Je to pořádně zamotaná hádanka, ale hádankám nemohla Liv nikdy odolat…


Názor:

   První stříbrná kniha snů pro mě byla jednou z nejvíce očekavaných knížek roku 2014. Když jsem zjistila, že Kerstin Gier bude mít novou knihu, tak jsem měla šílenou radost. Po skvělé trilogii Drahokamy musí být hodně obtížné napsat další skvělé knížky s podobným žánrem, takže jsem byla velice zvědavá, jak se s tim Kerstin popere.
   Jako první, když se na knížku zadívám, mě do očí udeří krásně zpracovaná obálka. Nevím čím to je, ale ta obálka mi připadá hodně shodná s předchozí trilogií, i když jsou to rozdílné série s rozdílným obsahem, tak ty obálky na mě působí celkem podobně. Nepřijde mi vůbec přeplácaná a krásně mi k sobě všechno sedí.
   
   Čekala jsem od knížky celkem hodně a přitom jsem neměla ani nejmenší tušení o čem vlastně je. Chtěla jsem ji už jen proto, že ji napsala Kerstin Gier, protože její trilogie Drahokamy, mě hodně oslovila a moc se mi líbilo, jakým stylem ji Kerstin napsala, tak proto jsem tuhle musela mít doma. Kerstin zaujme nejen svým jménem na obálce, ale také i tématem, které si pro knížku vybere. Když jsem před pár lety četla Rudou jako rubín, tak mě zaujala tématem "cestování časem". Tady si vybrala taky téma, které dokáže zaujmout a to jsou sny. Myslela jsem si podle názvu, že to bude knížka spojená s jejími sny, které se jí zdají a ona si ty nejlepší třeba někam napíše, ale rozhodně mě nenapadlo, že sny se mohou stát skutečností...
  
  Po přečtení pár kapitol, jsem si byla jistá, že se mi knížka bude líbit. První stříbrná kniha snů je napsaná, tak že se čtenář nemusí prokousávat stránkovými popisy prostředí či postav, ale zároveň její krátké popisy postačí k tomu, abychom si vše živě představili, a aby nás zavedly přímo do děje.
   Olivie, neboli zkráceně Liv, není žádná superhrdinka. Je to jen obyčejná holka. Drzá, ztřeštěná, zábavná a zvědavá teenagerka, do které je snadné se vžít a vlastně vám ani nedá na výběr, takže s ní musíte chtě nechtě pociťovat všechny problémy a starosti. Nebo alespoň já jsem to tak měla. Líbilo se mi na ni, jak strká nos do věcí, do kterých jí nic není i jak perfektně zvládá slovní přestřelky. Bez toho by to nebyla ta správná Liv kdyby se jí řeklo ne a ona poslechla. Ale všechny tyhle její vlastnosti ji celkem rychle dokáží zavézt do průšvihů.
   
   Když se Livina matka konečně seznámí s mužem, do kterého se zamiluje, Liv s Miou z ní mají konečně radost, ale jen do té doby než se dozví, že se spolu se svou chůvou hned přestěhují k němu a jeho dvěma dětem: Florence a Graysonovi, kteří z toho nemají o moc větší radost než Mia s Liv. A možná by to stěhování nebylo tolik nepříjemné, kdyby se Liv s Graysonem a jeho třema kamarády nepotkala další noc ve svém snu, kdy projde zelenými dveřmi s klikou ve tvaru ještěrky a nezjistí, že tam všichni čtyři předvádějí nějaký rituál..
   Všichni čtyři kluci (Grayson, Henry, Jasper a Artur) se další den objevují ve škole, kde spolu tvoří partu blonďatých, dokonalých celebrit, po kterých slintá většina holek ze školy. Můj největší problém byl, že jsem si je chvíli pletla, takže jsem ani netušila kdo je kdo! Liv naštěstí neřeší, jestli si má vybrat tohohle nebo támhletoho, ale víc ji zajímá tajemství, které parta kluků střeží. 
   Ještě když ani nikdo neví, kdo se skrývá za přezdívkou Secrecy, která zaujímá místo drbny, která ví o všem, co se na škole šustne, má Liv akorát zamotanou hlavu ze všech těch tajemtví, kterým chce přijít co nejdřív na kloub...

                                                   Hodnocení 9/10  

sobota 14. června 2014

Město ze skla

autor: Cassandra Clare
nakladatelství: Knižní klub
rok vydání: 2013/12
počet stran: 480

Anotace:
Clary postupně odhaluje další střípky z minulosti své rodiny a nalézá přitom spojence v tajemném lovci stínů Sebastiánovi. Valentýn sbírá veškeré své síly, aby jednou provždy zničil všechny lovce stínů, a jediná šance, jak ho porazit, spočívá ve spolupráci s odvěkými nepřáteli. Ve třetím díle série musí Clary získat vládu nad svými nově objevenými schopnostmi, aby zachránila Skleněné město, ale je to vůbec v jejích silách?

Názor:
   Po druhém dílu jsem se nemohla udržet a musela jsem hned začít číst Město ze skla, protože ten konec druhého dílu mě tak rozsekal, že jsem ihned potřebovala vědět, jak všechno dopadne. Recenze na Město z kostí a Město z popela budete hledat na blogu marně, protože tyhle dva díly se mi spojily v jeden příběh, který nejde rozdělit do dvou recenzí. Možná se tady hodně ospravedlňuji, ale já opravdu vůbec netuším, jak skončil první díl, protože jsem hned začala číst druhý a hned poté třetí a opravdu se mi to nějak smíchalo.

  Ale i když se mi první dva díly pomotaly, tak ten třetí si pamatuji úplně jasně. Nádherný příběh, kde je láska Clary a Jace strašně krásně popsaná. Má v sobě tolik bolesti, tolik krásných chvil, až jsem měla i slzy v očích. Ten konec byl vyřešený úplně krásně, ale samozřejmě jsem očekávala, že to tak nějak dopadne. Sice jsem si to netipla úplně přesně, ale většina byla hodně očekávaná. Ale přesto tam byly i pasáže, které mě překvapily, i když jich moc nebylo.

   Každý si najde své oblíbené postavy. Samozřejmě Clary byla jednou z nich, ale také do nich patřili Krasomil Pohroma s Alekem, kterým jsem neskutečně fandila i Simon, kterého jsem začala mít ráda až v tomto díle. Už po přečtení pár stránek jsem věděla, že mě bude knížka bavit, jelikož Cassandra píše tak pěkně a čtivě, že jsem se od knížky vůbec nechtěla odlepit. Bohužel chodím taky do školy, takže se to nijak nedalo dohromady zkombinovat, ale určitě kdybych se nemusela učit, mám to za dva dny přečtené.
   
   Rozhodně celou sérii stojí za to si přečíst! Sice jsem si myslela, že to bude jen trilogie a celkem mě překvapilo, že se autorka rozhodla pokračovat v téhle sérii a místo trilogie napsala hexalogii. Zatím nevím, jestli mám být ráda nebo ne, jelikož tímto třetím dílem dopadlo všechno tak pěkně, že nemám ponětí, jak bude příběh s Clary a Jacem a všemi mými oblíbenými postavami pokračovat.

   Mohu vám knížku (celou sérii)  jedině doporučit, protože mě okouzlil, jak nápad s lovci stínů a všemi nadpřirozenými hrdiny, tak láska mezi nimi, tak samozřejmě i zápletky s Valentýnem a ostatními zápornými hrdiny. Takže rozhodně si knížka zaslouží hodnocení devíti hvězdiček.                                   hodnocení: 9/10

   

čtvrtek 5. června 2014


Shrnutí za měsíc KVĚTEN

Za květen se nám shromáždilo tolik knížek, že to ani není možné. Tolik knížek jsme si nekoupily zatím za žádný měsíc! Přesně 19 knížek máme doma a máme ze všech takovou radost, takže vám je hned ukážeme.

 "Moře klidu" jsem si koupila, když byla 15% sleva v Dobrovským a tam  mě zaujala i knížka "Lásko, kde jsi
Ani jednu jsem neplánovala koupit, ale věděla jsem o nich už dlouho a zajímaly mě obě dvě, takže jsem potom ani neváhala a koupila je.
A pak jsem si koupila i knížku "Jen jeden den" , kterou jsem hned půjčila mamce a ta ji měla za pár dní přečtenou a hodně se jí líbila, takže se taky těším taky. 

A potom mám doma i sérii Percyho Jacksona. Slyšela jsem samé kladné hodnocení i moje kamarádka už skoro všechny přečetla a hodně se jí to líbilo, takže bych chtěla alespoň co nejdříve první díl přečíst.
  
 A dál jsme chtěly i nové knížky od CooBoo, které nedávno vyšly. "Aliance" poslední díl z Povstalecké trilogie, na kterou se těšíme hodně, ale nejhorší je, že víme, (díky spoilerům) jak to skončí. Nechápu, jak lidi můžou dát na Facebook, jak knížka skončí. Nikdy tohle nedělejte, aby jste napsali konec knížek na blog nebo někam jinam, jinak vám něco přijedu udělat! :D

A další knížkou je "Potrhaná křídla" První knížka od Ruty se mi hodně líbila, takže doufám, že "Potrhaná křídla" budou stejně dobrá jako "V šedých tónech"
A poslední knížkou od CooBoo je knížka "První Stříbrná kniha snů" od Kerstin Gier, od které jsem četla trilogii Drahokamy a ta se mi hodně líbila, takže nevím, co čekat tentokrát. Doufám, že bude tato trilogie stejně dobrá jako ta předchozí.


 A potom jsem zavítala do LK, kde jsem objevila i trilogii Chaos, na kterou jsem se koukala i v Dobrovským, kde byla daleko dražší než v LK, takže jsem ráda, že jsem vydržela a koupila si je všechny až teď. Spousta bloggerů už tyto knížky četla a většina byla z nich nadšená, takže se na ně taky upřímně těším.


A v LK jsem objevila i tyhle knížky "Napsáno krví" , "Závod se smrtí" a "Rosemary má děťátko" všechny mě zaujaly anotací, takže jsem je chtěla mít všechny doma. Uvidíme, protože vůbec nevím, co od nich čekat. Ani jsem neviděla, že by je moc lidí četlo, takže do nich skončím rovnou po hlavě.
 A posledními knížkami jsou "Smrtící chaos" a "Hrej hráčem" ta se mi hodně líbila, na tu jsem už napsala recenzi. Spoustě lidem se líbila, ale bylo na ni i hodně negativních ohlasů, což mě celkem překvapilo, protože to byla příjemná oddechovka, kterou jsem si na 100% užila.

čtvrtek 8. května 2014

Hrej hráčem

autor: Emma Hart
nakladatelství: Galatea
rok vydání: 2013
počet stran: 247

Anotace:

Oba jsou hráči ve své hře. Oba mají svá pravidla hry. Ale netuší, že život může pravidla hry změnit…

Jaký je plán hry? Maddie v tom má jasno: Arogantní a egoistický playboy Braden z kalifornské univerzity představuje pro ni vše, co se jí na klucích hnusí. Připomíná jí totiž jejího bratra, který dokáže myslet jen na sebe a ničí životy všem v okolí. Maddie spolu s kamarádkami vymyslí plán, jak tomu namachrovanému Bradenovi za všechna příkoří udělit lekci. Hlavní aktérkou plánu je právě Maddie, která má za úkol do měsíce Bradena svést, omotat si ho kolem prstu a pak ho surově odkopnout.
Operace Hrej hráčem může začít.


Žádná ze zasvěcených holek ovšem nemá zdání, že podobný plán má i Braden se svými přáteli. A jakou hru hraje on? Plán je přimět tu paličatou a nedostupnou „královnu univerzity“, aby se do něj zamilovala, svést ji, a pak ji srazit na kolena.

Ani jeden z obou aktérů netuší, že život může změnit pravidla hry… Možná oba zjistí, že nejde člověka soudit podle prvního dojmu...

Názor:

Plán Hrej hráčem spočívá v tom, že svedete vyvoleného kluka, necháte ho, aby se do vás zamiloval, vyspíte se s nim, a potom ho odkopnete. Takový byl plán, který vymyslela hlavní hrdinka Maddie se svými kamarádkami, aby konečně ukázaly namyšlenému Bradenovi, který dostane do postele každou, co dělá holkám a jak je to může bolet. Ale to netušily, že tuhle hru začne hrát i samotný Braden. A jeho novou kořistí se stane zrovna Maddie, která se nedávno přistěhovala do Kalifornie z Brooklynu, kde nechala svého otce a nevyvedeného staršího bratra.

Ze začátku mi byl Braden celkem nesympatický. Namyšlený sexy kluk, který si může dělat cokoliv se mu zlíbí. Upřímně, takový typ kluků nemám vůbec ráda, takže proto se mi Braden nezamlouval. Ale postupně jsem si na něj začala zvykat. Maddie mi přišla jako skvělá hlavní hrdinka už od začátku, vyhovovala mi tím, jak komunikovala s lidmi, i tím, jak se chovala celkově. Nápad s Hrej hráčem mě zaujal (né že bych ho někdy chtěla zkusit), i když jsem přesně věděla, jak to s ním skončí. Ale naprosto nejlepší byl začátek, kde byl sarkasmus skoro na každé stránce a já se musela smát (vždyť to ani jinak nešlo) Vlastně celá knížka byla naprosto úžasná, ale zároveň hodně předvidatelná, ale to mi vůbec nevadilo. 

Jedná se o young adult knihu, která mě zaujala, jak nejvíc to šlo. I když někdy je těchto knížek s podobným žánrem na mě hodně, tuhle jsem si naprosto užila. Krásně napsaná, větší písmena, zároveň je i celkem tenká, takže se četla úplně sama. Ale taky mě spisovatelka pěkně naštvala. Proč pořád chodili do Starbucks? Vždyť já na to kafe měla chuť taky a strašně moc jsem jim to záviděla. To je tak nespravedlivý. Už i teď na něj mám chuť. 

Knížka skvělá určitě doporučuji! A mimochodem příští týden vyjde druhý díl Hrej tajně, na který se neskutečně těším. Prosím napište mi, jestli se vám knížka Hrej hráčem líbila nebo naopak ne, budu ráda :)


                                Hodnocení 9/10 

neděle 4. května 2014

Shrnutí za měsíc Duben

Jak už jste si nejspíš všimli, tak za měsíc duben, byla naše aktivita úplně mizerná, takže za to se moc, moc omlouváme, ale bylo toho minulý měsíc trochu víc a my vůbec nestíhaly. Pořád jsme někam jezdily, do toho škola a ještě to krásné počasí, tomu se nedalo odolat :) a tím pádem na blog nám nezbylo moc času, ale za to tento měsíc se zkusíme trochu ospravedlnit. 

Jak už jsem říkala, bylo nádherné počasí a my prostě musely vyrazit na kola, takže i to čtení trošku pokulhávalo :) Natočily jsme sice pro vás Měsíční chvástačku za měsíc Březen, ale když jsem to chtěla sestříhat, tak se zrovna program na sestříhání videí musel pokazit (a nějak jsem doteď nezjistila, jak ho mám zprovoznit :( ) 

Ale zároveň jsem i knížky nakupovala, protože jak většina z vás zaznamenala, tak v dubnu byly knížky bez DPH, takže jsme taky neodolaly a navíc, jsem si dvě knížky objednala přes internet :) takže tady jsou :)

Knížka Překroč svůj stín mě zaujala hned jak u CooBoo vyšla, protože jsem si stáhla 1.kapitolu téhle knížky a dopředu jsem věděla, že ji chci mít doma. A Ukolébavka? Ta nebyla vůbec plánovaná. O té jsem slyšela už před nějakou dobou, ale až teď mě napadlo, že bych si ji mohla pořídit.


A potom jsem opět neodolala a zašla do Levných knih (jen se podívat) a to moje "jen  se podívat" dopadlo tak, že jsem si koupila knížku Oškliví. O téhle knížce jsem slyšela, ale nikdy jsem jí moc velkou pozornost nevěnovala. Až doteď! Zaujala mě i anotací, takže bych se do ní mohla co nejdříve pustit. 

A posledními třemi knížkami jsou  Zlodějka knih, Prvních 100 a Nekonečná láska.
Tyto všechny jsem strašně moc chtěla, ale když byly knížky bez DPH, tak jsem byla rozhodnutá, že si koupím jen Zlodějku knih a Prvních 100. Nekonečnou lásku jsem vůbec neplánovala kupovat, protože já mám vždy naplánováno, když jdu do knihkupectví, co si chci koupit, ale když jsem ji viděla v regále, jak tam leží taková osamocená, myslíte že jsem dokázala odolat? Ani náhodou! 
Co jste si v dubnu koupili vy a dokázali jste odolat, když byly knížky bez DPH? Mějte se krásně.
 -E