úterý 23. ledna 2018

vyznačování textu
pojmy – kurzívou
tučně – příliš výrazné (do knih dobré)

Kombinování písmen
nekombinovat mnoho písmen – nejlépe jen 2 (musí se od sebe výrazně lišit)
Používání písmen
pro zákl.text – písmo patkové ( Times new r, Cambria) – je čitelnější než Arial a Calibri
u malých písmen (<9 bezpatkov="" o:p="">

nedělitelná tvrdá mezera
 na konci řádku žádná předložka, ani a,i
pokud editor nevhodně ukončí řádek, smažem mezeru a dám CTR+SHIFT+MEZERNÍK (mezi V koši) nebo levý alt + 0160

závorky
uvnitř se neoddělují mezerou ( o )
uvnitř kulatých závorek jsou hranaté závorky
pravý alt+F/G []

procenta
% se oddělují nedělitelnou mezerou 10% - deset procent ale ve významu deseti procentní je mezera 10 %

jednotky a měny
od čísla se oddělují nedělitelnou mezerou
značka peněžní měny je bez tečky
je-li č. desetinné
je-li číslo desetinné, píše se značka před číslo (Kč 6,50), je-li číslo celé, píše se měna za číslo (13 Kč)
pokud zapisujeme celou částku desetinně, zapíše se s čárkou a pomlčkou (Kč 13,–)

Číslice, datum, čas a tel. čísla
číslice se zapisují s desetinnou čárkou (v angličtině .), např. 3,14
tisíce a miliony se oddělují nedělitelnou mezerou (např. 10 650 834 lidí)
datum se píše s mezerami (10. 10. 2004), měsíc se často píše slovně (10. března)
čas se zapisuje ve tvaru HH.MM:SS (např. 18.03; 11.12:08), nebo (18:30)
české zkratky h., hod., min.
telefonní čísla předvolba se odděluje závorkami, např. (+420 ) 687 796 444

Pomlčka vs. spojovník
pomlčka (–) je dlouhá vodorovná čárka (Alt+0150), na klávesnici je pouze kratší spojovník (-)
pomlčka se píše: při vyjádření rozsahu (7–14 h, 150–256 W)

 Řízení toku textu – najdu v odstavci
 osamocený řádek na konci/začátku stránky NE – v odstavci nastavit „Kontrolovat osamocené řádky“
 odstavec na jedné stránce – v odstavci je třeba nastavit „Svázat řádky“
 Nadpisy musí být „svázané s následujícím“, aby nezůstaly na předchozí stránce dole