úterý 23. ledna 2018

Prostředí textového editoru
 Panel rychlý přístup, Nabídka Soubor (Možnosti > Obecné > Motiv Office), Pás karet (dvojklik), Skupiny tlačítek (otevření dialogu s rozšiř. možnostmi), Pravítka (karta Zobrazení), Lupa a její ovládání, Režimy zobrazení
víceúrovňový seznam a Obsah – karta Reference
Záhlaví a zápatí, objekty, pole
objekt = kus Excelovské tabulky, rovnice, obrázek – při poklepání se otevřou v příslušných aplikacích, pokud jsou nainstalovány! Objekty Vložení > Objekt (např. Binární list aplikace Excel, Editor rovnic…)
 Pole – Vložení > Prozkoumat rychlé části > Pole… (číslo stránky, autor, datum a čas…)
§ Číslování stránek – Vložení > Číslo stránky > Dolní okraj stránky > Č. ve formátu prostého textu 2 o různé na liché a sudé stránce, jiné na první stránce, formát číslování stránek > Začít od… o číslování až od určité strany dokumentu – postup např. tento pěkný návod

1-Tisk, export do PDF § Ctrl+P > možnosti tisku, Uložit jako (F12) > typ dokumentu: Formát PDF nebo Soubor > Exportovat > Vytvořit soubor PDF/XPS

2-Vytvoření vlastní šablony:
1. Vytvořte nový dokument, bezvadně upravený, obsahující předdefinované styly příp. grafické prvky (např. v záhlaví nebo zápatí). 2. Dokumenty uložte jako šablonu: Uložit jako (F12) > vybrat umístění, zadat název > uložit jako typ: Šablona Word (*.dotx). 3. Pro kontrolu šablonu otevřeme – dokument obsahuje obsah šablony, ale nemá jméno (čeká na uložení). Šablona se při změně dokumentu nijak nemodifikuje, zůstává beze změny pro další vytvářený dokument.

Hromadná korespondence § Umožňuje tzv. personalizaci dokumentu (dopisů, obálek…). Funguje tak, že sloučí textový dokument s předem připravenou tabulkou údajů. Při tisku postupně bere dokument údaje z tabulky do připravených polí v dokumentu. § Nejprve musí být vytvořená tabulka s daty (první řádek obsahuje názvy sloupců, pod nimi jednotlivé záznamy) § V novém dokumentu vytvořit textové pole jako rámeček na adresu > karta Korespondence > Vybrat příjemce > Použít existující seznam > vybrat zdrojový soubor > potvrdit > pro kontrolu Upravit seznam příjemců § Do textového pole postupně Vložit slučovací pole – pole lze označit a formátovat jako text > pro kontrolu Náhled výsledků > Dokončit a sloučit
Revize § umožňuje týmovou spolupráci na jednom dokumentu s vyznačenými změnami a komentáři od jednotlivých autorů § karta Revize > Sledovat změny – editor eviduje a ukazuje všechny změny § Nový komentář

Šablony § Šablona je předloha pro nové dokumenty, která obsahuje předdefinované styly odstavců, připravené texty a grafické prvky. § jedná se o soubor jiného formátu (.dot / .dotx) § při vytváření dokumentu (Soubor > Nový…) editor nabízí připravené šablony, lze stáhnout z internetu 4 

Žádné komentáře: